Kansen vinden en verzilveren

Wij streven naar heldere en realistische adviezen. Dit komt tot uiting in onze producten. We zoeken vooraf naar de mogelijkheden van het overheidsbeleid en leggen daarbij de essentiële vraagstukken bloot. Vervolgens zoeken we naar een passende oplossing. Hierdoor weet u als ondernemer altijd waar u aan toe bent. We kiezen voor een integrale benadering, zodat u vroegtijdig weet waar uw kansen liggen, maar ook wat de (ruimtelijke) risico’s zijn. De communicatie met ambtenaren en bestuurders zal hierdoor soepeler verlopen. Samen met u maken wij een visie voor uw locatieontwikkeling met daarbij de aanpak om die visie te realiseren. Natuurlijk stellen wij daarbij ook het bestemmingsplan voor u op.

Waarom kiest u voor ons?

Onze kennis van de gemeentelijke organisatie en van ruimtelijke plannen geven u inzicht in uw mogelijkheden, nog voordat het verzoek is ingediend bij de gemeente. Bij ieder ruimtelijk vraagstuk is het van belang om bij de start een heldere analyse te maken van de mogelijkheden en beperkingen. Deze analyse vertalen wij in een A3 Projectomschrijving, waarin wij een omschrijving geven van uw project en een toets uitvoeren op de relevante (beleids-) thema’s. Deze aanpak is uniek voor ons bureau. Het geeft u de kans op voorhand uw wensen en strategie te bepalen, uw kansen te vinden en die te verzilveren.

Meer Weten?

home-zakelijk
zakelijk
home-zakelijk

Kansen vinden en verzilveren

Wij streven naar heldere en realistische adviezen. Dit komt tot uiting in onze producten. We zoeken vooraf naar de mogelijkheden van het overheidsbeleid en leggen daarbij de essentiële vraagstukken bloot. Vervolgens zoeken we naar een passende oplossing. Hierdoor weet u als ondernemer altijd waar u aan toe bent. We kiezen voor een integrale benadering, zodat u vroegtijdig weet waar uw kansen liggen, maar ook wat de (ruimtelijke) risico’s zijn. De communicatie met ambtenaren en bestuurders zal hierdoor soepeler verlopen. Samen met u maken wij een visie voor uw locatieontwikkeling met daarbij de aanpak om die visie te realiseren. Natuurlijk stellen wij daarbij ook het bestemmingsplan voor u op.

Waarom kiest u voor ons?

Onze kennis van de gemeentelijke organisatie en van ruimtelijke plannen geven u inzicht in uw mogelijkheden, nog voordat het verzoek is ingediend bij de gemeente. Bij ieder ruimtelijk vraagstuk is het van belang om bij de start een heldere analyse te maken van de mogelijkheden en beperkingen. Deze analyse vertalen wij in een A3 Projectomschrijving, waarin wij een omschrijving geven van uw project en een toets uitvoeren op de relevante (beleids-) thema’s. Deze aanpak is uniek voor ons bureau. Het geeft u de kans op voorhand uw wensen en strategie te bepalen, uw kansen te vinden en die te verzilveren.

Meer Weten?