Overheid Projecten

Barneveld

Vincent Brus (A3 Projecten) was als projectleider verantwoordelijk voor het opstellen van het bestemmingsplan buitengebied voor de gemeente Barneveld. De nauwe samenwerking tussen de gemeente en adviseurs (waaronder Arcadis en Witpaard) was van groot belang om dit complexe project te kunnen uitvoeren.

 

www.arcadis.nl

Samen met LOS Stad om Land heeft A3 Projecten in zeer korte tijd een gebiedsvisie ontwikkeld voor het recreatiegebied Zeumeren. Naast een brede interne afstemming over dit document heeft ook afstemming plaatsgevonden met de belanghebbenden uit het gebied. Dit onder andere door het organiseren van een goed bezochte informatieavond voor bewoners en belangstellenden. 

zeumeren
steenwijkerland

Als projectleider en adviseur heb ik de gemeente Steenwijkerland ondersteunt bij het opstellen van een beheersverordening voor he buitengebied. De nauwe samenwerking tussen de gemeente en adviseurs (waaronder Tonnaer, Tauw en Soppe, Gundelach & Witbreuk Advocaten) hebben geleid tot een mooi resultaat.

Samen met LOS Stad om Land heeft A3 Projecten de actualisatie van de structuurvisie voor de kern Barneveld uitgevoerd. Vincent Brus (A3 Projecten) had hierbij de rol van projectleider. Op basis van een goede afstemming met medewerkers van de gemeente Barneveld is in een zeer korte tijd en structuurvisie neergezet die kon rekenen op zeer brede steun in de gemeenteraad.

 

www.losstadomland.nl

structuurvisie-kern-Barneveld