Particulier Projecten

wijchen

In dit functieveranderingsproject in Wijchen wordt dit (voormalige) agrarische bedrijf getransformeerd naar een schitterende woonlocatie. De karakteristieke boerderij blijft behouden. Daarnaast is er ruimte voor de bouw van twee dubbele woningen. Het landschapsontwerp is van Los Stad om Land uit Den Bosch.

www.losstadomland.nl

Deze varkenshouderij in Laren (gemeente Lochem) wordt door de eigenaar getransformeerd naar een woonlocatie. A3 Projecten heeft een (ruimtelijke) haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor dit project. Op basis hiervan is een verzoek ingediend bij de gemeente en is de principegoedkeuring verkregen voor dit project.

Rossweg
Foto2B1IMG_2462

In opdracht van de eigenaar heeft A3 Projecten een onderzoek verricht naar de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een landgoed. Op dit landgoed wordt een rode ontwikkeling gecombineerd met natuurontwikkeling en de berging van water door aanpassingen aan de Buurserbeek. Onze bevindingen hebben we afgestemd met de gemeente en het waterschap. Onze conclusie is dat de ontwikkeling van een nieuw landgoed met daarbij de nieuwbouw van een landhuis kansrijk is.

Dit voormalige agrarische bedrijf aan de Berenschotweg in Ruurlo wordt getransformeerd naar een woonlocatie. Naast de twee bestaande bedrijfswoningen worden twee nieuwe vrijstaande woningen gerealiseerd. De (voormalige) agrarische bedrijfsgebouwen worden gesloopt en ook worden er nieuwe natuur- en landschapselementen gerealiseerd.

Berenschotweg